Fundació Mar

Any de fundació: 2004
Nombre d'associats: 9
Nombre de voluntaris: 35
Àmbit geogràfic: Internacional
Àmbit temàtic: Medi marí i submarí
Mas d'en Pinc s/n
17255 Begur
972624146
fundacio@fundaciomar.org
www.fundaciomar.org
Descripció

La Fundació Mar és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació i millora del medi marí i del litoral a través de la sensibilització i implicació de la societat i el desenvolupament sostenible i responsabilitat social i ambiental de les empreses.

Voluntariat ambiental

El Projecte Silmar:

La Fundació Mar estableix acords de col•laboració amb els participants i els ofereix formació, materials i suport logístic per a la realització de les seves activitats d’estudi en les estacions de control seleccionades en el marc i missió del Projecte SILMAR.

La informació generada és recollida per la Fundació Mar que actua com a punt de verificació de la informació per a assegurar-ne una correcta difusió a través de la pàgina web del SILMAR.

A partir de senzills protocols d’estudi els voluntaris són capaços de caracteritzar biològicament i ecològicament les zones control de manera eficient, així com de diagnosticar la seva qualitat ambiental i llur grau de biodiversitat.

Amb la informació científica útil obtinguda de cada estació es podran comparar resultats amb les altres punts de mostreig que es vagin afegint a la xarxa arreu del litoral de l’Estat. Finalment obtindrem una diagnosi significativa i periòdica de l’estat del litoral i de les tendències als canvis.

Per determinar les àrees d’estudi se seleccionen les estacions de control amb més interès científic i que siguin les més representatives per determinar la qualitat del medi litoral i la seva biodiversitat. Cada àrea d’estudi té com a mínim 3 voluntaris. Un d’ells, responsable d’equip, coordina les tasques d’investigació i seguiment de la seva zona i s’encarrega de transmetre la informació a la Fundació Mar.

L’establiment d’aquestes zones de control permetrà incrementar el control de la qualitat del medi submarí per tal de tenir, de manera permanent, un coneixement de l’estat del medi litoral i marí.

Accions a realitzar per part dels voluntaris:

  • Assistir a un programa de formació
  • Establiment del transsecte bentònic submarí
  • Ccaracterització física i espaial del transecte amb l’ajut d’eines dissenyades per la Fundació Mar
  • Descripció visual de les comunitats submarines per cens visual
  • Cobertura i determinació de bioindicadors

Si voleu participar com a voluntari amb la Fundació Mar, podeu trucar al telèfon 972624146 o entrar al web de la Fundació.

Si voleu participar en el projecte de seguiment SILMAR podeu omplir aquest formulari o enviar un correu-e a silmar@fundaciomar.org

Localització

Javascript is required to view this map.