Fundació Catalana de l'Esplai

Any de fundació: 1996
Nombre d'associats: 0
Nombre de voluntaris: 1393
Àmbit geogràfic: Catalunya, Estat Espanyol i Llatinoamérica
Àmbit temàtic: Associacionisme infantil i juveni
C/Riu Anoia, 42-54
8820 El Prat del Llobregat
934747474
fundacio@esplai.org
www.esplai.org
Descripció

La Fundació Catalana del l’Esplai es una iniciativa sense ànim de lucre, creada amb la finalitat d’impulsar l’educació en el temps lliure d’infants, joves i adults, i desenvolupar la vida associativa com espai de vertebració d’una societat democràtica.

Constituïda l’any 1996, la Fundació agrupa entitats de serveis i centres d’esplai, totes elles sense ànim de lucre, independents i de prestigi reconegut, que treballen en alguns casos fa més de 30 anys en projectes d’educació en el temps de lleure i en el desenvolupament del moviment associatiu.

La Fundació també treballa de forma especial per la defensa dels drets humans, el treball amb la comunitat, i especialment els sectors que pateixen marginació de qualsevol tipus; l’impuls dels valors de la solidaritat i el voluntariat; l’educació ambiental; la participació de les famílies, els educadors i educadores i les institucions; la igualtat, i la no-discriminació per raó de sexe; el foment de la educació per la salut, i la pràctica de l’activitat física i l’esport; el sentiment d’arrelament al país i a la llengua.

Voluntariat ambiental

Els Centre d'Esplai: Els centres d’esplai sempre han desenvolupat una funció educativa i social, però, ara més que mai, també es centren en atendre els col·lectius amb més dificultats. Cada entorn necessita un model de centre d’esplai diferent. Els esplais amplien els seus destinataris: infants, joves, però també famílies i la resta de la comunitat. Els centres d'esplai també centren la seva tasca en l’èmfasi en el treball en xarxa amb altres actors socials. Gran part de l'equip de monitors dels esplais és de caràcter voluntari. Tots els esplais desenvolupen projectes ambientals en el marc de la seva incidència territorial.
A l'Esplai hi treballen 1901 monitors remunerats, hi col·laboren 1.393 voluntaris, i hi participen 18.051 infants i joves.

L'Esplai sense fronteres: La Fundació fa una important tasca de cooperació i educació pel desenvolupament a través del programa "L'Esplai" Sense Fronteres, que és especialment intens a Iberoamèrica. Un dels objectius d'aquesta iniciativa és l'impuls d'una xarxa d'esplais a Iberoàmerica.

Grup de Voluntariat Ambiental Al Delta: Grup obert estable de voluntaris ambientals que desenvolupen accions a l'entorn dels Espais Naturals del Delta del Llobregat dinamitzats per un Coordinador i sota la supervisió del Consorci per la Gestió i Conservació dels Espais Naturals del Delta del Llobregat.

Camps de Treball ambientals: cada any la Fundació organitza 8 camps de treball amb 25 voluntaris ambientals de diverses procedències (Catalunya, Estat Espanyol i països de tot el món), dinamitzats amb metodologia Aprenentatge-Servei.

Festa Esplai: des del 2010 la dinamització de la Festa Esplai es realitza amb la participació integral de Voluntaris: treballadors, monitors d'esplais i col·lectius i individus que vulguin participar de la seva organització.

Localització

Javascript is required to view this map.