DEPANA

Any de fundació: 1976
Nombre d'associats: 2000
Nombre de voluntaris: 150
Àmbit geogràfic: Catalunya
Àmbit temàtic: entitat ecologista
Carrer Sant Salvador, 97 baixos
8024 Barcelona
932104679
info@depana.org
www.depana.org
Descripció

La Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) és una organització cívica i no governamental, sense ànim de lucre, fundada l'any 1976 amb l'objectiu de defensar el patrimoni natural del país, des d'una perspectiva globalitzadora dels problemes que afecten les espècies, els ecosistemes i les relacions de l'home amb el medi.

Voluntariat ambiental

Actuacions de restauració dunar, seguiment de rastres d'ós bru, arranjament i tancament de camins secundaris, reforestacions, inventaris de vegetació de roca i dunar, estudis científics de comunitats d'algues, eradicació de plantes invasores, treball de camp d'estudis de capacitat de càrrega, recollida manual de residus al litoral, elaboració d'informes tècnics sobre problemàtiques ambientals (infraestructures, canvi climàtic, etc.), realització d'itineraris paisatgístics i de descoberta, agenda d'activitats, reconstrucció d'abeuradors, suport i realització d'activitats d'educació ambiental, mostrejos de camp de l'estudi de comunitats d'algues, etc.

Si voleu participar com a voluntari amb DEPANA, visiteu el nostre web.

Localització

Javascript is required to view this map.