Consorci del Parc de Collserola

Any de fundació: 1999
Nombre d'associats: 
Nombre de voluntaris: 80
Àmbit geogràfic: Serra de Collserola
Àmbit temàtic: Col·laboració en la divulgació dels valors de Collserola i suport al manteniment i millora dels sistemes naturals i elements arquitectònics.
Ctra. de l’Església 92
8017 Barcelona
932803552
voluntaris@parccollserola.net
www.parccollserola.net
Descripció

El Consorci del Parc de Collserola és l’entitat pública i de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local que gestiona el Parc Natural de la Serra de Collserola.

Està constituït per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona. Dins del seu programa d’educació ambiental, es promou, entre altres, la participació de la ciutadania en la gestió i el funcionament del parc a través de la creació de diferents espais de col·laboració i voluntariat ambiental.

Voluntariat ambiental

L’Àrea de Promoció de la participació, del Servei d’Ús Públic, Divulgació i Educació ambiental del Consorci porta a terme diferents propostes de voluntariat ambiental que estan gestionades per un equip de tècnics del Consorci.

- “Voluntaris de Collserola”, és un projecte de participació i educació ambiental adreçat a persones que a títol personal vulguin col·laborar amb el Consorci en la divulgació dels valors de la Serra o en el manteniment i millora dels sistemes naturals.

Aquesta col·laboració es concreta en la signatura d’un Compromís anual, mitjançant el qual es comprometen a realitzar mensualment una tasca i a participar en les diferents sessions de formació i trobades que s’organitzen al llarg del curs.

- “Col·laborem amb el parc”, és l’espai pensat per a que les entitats i associacions puguin fer actuacions al Parc i alhora conèixer millor com és Collserola i el que suposa la seva gestió

Si voleu participar com a voluntari -a nivell individual o com a entitat- amb el Consorci del Parc de Collserola, consulteu el nostre web.

Localització

Javascript is required to view this map.