Des de la XVAC s'edita una col·lecció de guies per tal d'ajudar a les entitats sòcies i a les entitats en general en la gestió i organització tant de les entitats com del voluntariat.

Jornada de Medi Ambient 2001La Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalaunya va ser presentada oficialment el febrer de 2005, tot i que els seus origens es remunten a l'any 2001. La necessitat de sumar experiències, consensuar criteris i fer camí envers la millor qualitat en el camp del voluntariat ambiental en van propiciar els seus inicis.

II Jornades de Voluntariat AmbientalLa Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (a partir d’ara XVAC) és una organització de segon nivell que aglutina organitzacions que realitzen programes i actuacions de voluntariat ambiental.

Missió
Dotar al voluntariat ambiental d’una personalitat pròpia i d’una imatge diferenciadora i específica que el faci socialment visible a partir del treball de i amb les organitzacions. 

El proper dimarts, 16 de juny, a les 17.30 hores, es celebra la presentació de la Guia de Gestió del Voluntariat, que tindrà lloc abans del Fòrum del Tercer Sector Ambiental, a la Sala d'Actes del Museu de Ciències Naturals, al Passeig Picasso,s/n a Barcelona.

El passat dimarts 16 de juny, la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) va presentar la Guia de Gestió del Voluntariat, prèviament al Fòrum del Tercer Sector Ambiental. Aquesta guia ha estat finançada per l'Àrea Territori i Paisatge de Caixa Catalunya Obra Social.

 Aquesta publicació explica què s'ha de tenir en compte per tal de treure el màxim profit a la participació de voluntaris dins un projecte de l'entitat. La guia comença quan estem dissenyant el programa de voluntariat, passa per la cerca de voluntaris i la seva incorporació a l'entitat...