Societat Catalana d'Educació Ambiental - SCEA

Any de fundació: 1985
Nombre d'associats: 200
Nombre de voluntaris: 30
Àmbit geogràfic: Catalunya
Àmbit temàtic: Educació ambiental
C. Aragó 281, 1r 1a
8009 Barcelona
934882979
scea@scea.cat
www.scea.cat
Descripció

La Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA) és una associació creada l’any 1985 per tal d’impulsar una educació renovada que contempli la problemàtica socioambiental i alhora contribueixi a formar ciutadans capaços d’analitzar-la i de donar-hi respostes.

Des dels seus inicis ha impulsat projectes de treball compartits, interdisciplinaris i distribuïts per tot el territori català. Agrupa professionals i persones interessades en el món de l’educació ambiental, de perfils i àmbits laborals molt diversos i amb l’objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de l’educació.

Voluntariat ambiental

Actualment té establerts dos àmbits de voluntariat:

Grups de Treball (per a socis)

Creació de grup de treball, previ acord de la junta directiva, per a desenvolupar estudis i/o treballs en petit grup per a crear i portar a terme actuacions en els àmbits que marquen els estatuts de l’entitat.

Actualment hi ha diversos grups de treball voluntaris, com el Servei de documentació d’educació ambiental, el Consell de Centres, el grup de Relacions externes, etc.

Els voluntaris actius de la SCEA que formen part d’un grup de treball tenen el dret de realitzar alguna formació (curs, assistència a jornades, ...) relacionada amb l’àmbit del grup de treball de la SCEA del qual formen part, sempre amb la prèvia aprovació de la junta. 

Participació Puntual (obert a socis i no socis)

-Fòrum 2000+10 d’EA.

-Jornades de treball i reflexió bianual, sobre l’estat i els reptes de l’educació ambiental al nostre país.

- Tallers de voluntariat ambiental per a educadors ambientals.

Durant els anys 2006 i 2007 es realitzaren els tallers de voluntariat ambiental oferts per la SCEA als educadors ambientals interessats en conèixer les característiques de la gestió del voluntariat com a introducció a una possible aplicació a la seva pràctica educativa habitual.