Què és la XVAC

II Jornades de Voluntariat AmbientalLa Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (a partir d’ara XVAC) és una organització de segon nivell que aglutina organitzacions que realitzen programes i actuacions de voluntariat ambiental.


Vol promoure i esdevenir una associació operativa i de referència en aquest camp, tot incidint en el reconeixement social, en la recerca i en la formació. Així com afavorir el treball conjunt de les organitzacions, aconseguint una promoció i reconeixement de les tasques dutes a terme, donant suport als projectes que estan en funcionament, i trobant noves formes de cooperació i treball en xarxa.


La XVAC està formada per associacions catalanes que realitzen activitats de voluntariat ambiental o que estan relacionades amb la realitat d’aquest, i que han fet la sol·licitud pertinent. Poden ser col·laboradors, i participar i cooperar amb la XVAC aquelles persones o organitzacions que tinguin un interès en el voluntariat ambiental i en les tasques que es porten a terme des de la XVAC.


La xarxa te la voluntat de treballar mitjançant la creació de comissions o grups de treball, que derivin de les línies estratègiques i dels propis objectius de l’entitat.